FORMET Sp.j.

 

Precyzyjna obróbka skrawaniem metalu - toczenie i frezowanie CNC

Bielsko-Biała Śląsk

info: +48 604 953 000

FORMET - JAKOŚĆ

FORMET - Obróbka skrawaniem - Jakość » Polityka jakości

 

Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje nasza firma posiadają zaawansowane systemy jakości, dlatego też, w celu kontynuowania naszej współpracy, w 2005 roku, Firma FORMET wdrożyła System Zarządzania Jakością /SZJ/ według normy PN-EN ISO 9001:2001. W 2011 roku funkcjonujący SZJ, dostosowano do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.


Permanentnie doskonalony system, gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu jakości dostarczanych wyrobów i usług.
Nadrzędnym celem firmy FORMET S.C. jest dostarczenie wyrobów i usług spełniających wymagania Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniało się do rozwoju Firmy i umacniania jej pozycji na rynku.
W związku z powyższym, systematycznie podnosimy jakość i konkurencyjność produkowanych narzędzi, przyrządów, niestandardowych detali, a także usług w zakresie obróbki metalu.

W celu zagwarantowania  realizacji założeń Polityki Jakości, utrzymujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i zobowiązujemy się ciągle doskonalić jego skuteczność.

Wyznaczyliśmy do realizacji następujące cele Polityki Jakości:

  • utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia Klientów, dzięki terminowym dostawom wyrobów i usług o wymaganym poziomie jakości;
  • zatrudnianie doświadczonych pracowników oraz systematyczne podnoszenie ich świadomości jakościowej, wiedzy o systemie i jego roli w funkcjonowaniu firmy;
  • współpraca ze sprawdzonymi dostawcami;
  • doskonalenie środowiska pracy oraz infrastruktury, zwłaszcza w zakresie mającym wpływ na jakość wyrobów.


Współwłaściciele spółki zapewniają, że niniejsza Polityka Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników oraz gwarantują odpowiednie zasoby do jej realizacji.